Projekt - Optyczny odczyt wskazań wodomierzy i gazomierzy.

WARES to zupełnie nowe spojrzenie na odczyty wodomierzy i gazomierzy. Wyprodukowana przez nas nakładka czytająca pozwala przeczytać wskazanie wodomierza lub gazomierza i szybko przesłać do smartfona lub dowolnej platformy zarządzającej zbieraniem danych.

WARES pozwala na dostęp do wskazania wodomierz każdemu odbiorcy wody w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Dzięki temu rozwiązaniu możemy zarządzać swoim zasobami wody. Pozwala to oszczędzać wodę a tym samym ograniczać wydatki ponoszone za zużycie wody

WARES jest tak zaprojektowany, że może współpracować z dowolnym typem wodomierza lub gazomierza. Montaż czytnika zajmuje około 1 minuty. Urządzenie czytająca jest autonomiczne i nie wymaga, żadnej specjalistycznej usługi monterskiej.

WARES to bardzo zaawansowany system korzystający z nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych NBIOT oraz rozwiązań informatycznych wykorzystujące możliwości sztucznej inteligencji AI. Energia zmagazynowana w urządzeniu czytający pozwala na jego stałe funkcjonowanie nawet do 17 lat.