The water meter reader
WALTER E

The aim of the project is to introduce to the Singapore market, with the help of the Foreign Trade Office, an innovative product, which is Walter E - a device capable of collecting and processing data collected from optical readers of water meters. The device's system is to be based on technological innovations such as: data transmission using NBIOT, artificial neural networks, cameras with low-energy matrices. The project is to be in line with the trend of creating IOT devices with low energy consumption.

Wares Sp. z o.o. obtained funding for the implementation of the project No. POIR.03.03.01-00- 0001/17, co-financed by the Polish Investment and Trade Agency under the Intelligent Development Operational Program 2014-2020 from the European Regional Development Fund.

Planowane efektem projektu jest popularyzacja polskiego systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Popularyzacja ta polega na wdrażaniu czytników wodomierzy wśród dostawców i odbiorców wody. Rozwiazanie, które oferujemy jest zgodne z rosnącymi potrzebami dostawców i odbiorców wody w Singapurze. Wdrożenie demonstracyjne jest też doskonale widoczne dla krajów APAC, które często wzorują się na Singapurze.

Co-financing of the project from the EU: 200 000,00 zł

Wartość projektu: 200 000,00 zł

Adress

WARES sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 96/98,

81-451 Gdynia, Poland