System zdalnego odczytu wodomierzy
ELIAS

System Elias automatycznie analizuje dane otrzymane z wodomierzy/gazomierzy i wyświetla je w formie wykresu, gdzie użytkownik może z łatwością analizować elementy taryfy i sprawdzać rachunki za media. Wszystkie dane są gromadzone w czasie zbliżonym do rzeczywistego (ręczne odczyty Walter ONE; automatyczny odczyty co godzinę w przypadku Walter TWO) i przechowywane w centralnej bazie danych przy pomocy wysokiej klasy oprogramowania. Korzystanie z aplikacji Elias pozwoli na zaoszczędzenie ludzkiej pracy wkładanej w cykliczne odwiedzanie lokatorów i dokonywanie odczytu stanu liczników. Kolejną zaletą jest to, że rachunki opierają się na rzeczywistym zużyciu, nie na obliczeniach szacunkowych na podstawie prognoz. Dostęp do aktualnych informacji połączone z analizą mogą pomóc zarówno zarządcy budynku, jak i lokatorom w utrzymaniu kontroli nad zużyciem wody(mediów).

Panel Administracyjny
ELIAS

Podstawowym zadaniem aplikacji jest zarządzanie listami czytników oraz kontami użytkowników jak również  zbieranie danych z nakładek radiowych.

Platforma posiada następujące funkcje:

 • Gromadzenie danych z nakładek radiowych w bazie danych.
 • Wtyczki eksportowe do systemów zewnętrznych.
 • Integracja z systemami finansowo-księgowymi.
 • Eksport do plików w tym CSV.
 • Wizualizacja danych.
 • Bilansowanie odczytów z wodomierzem głównym.
 • Wyliczanie kosztów zużycia wody.
 • Komunikacji z użytkownikami.
 • Predykcja zużycia wody z podziałem na użytkowników.
 • Tworzenie grup użytkowników.
 • Identyfikacja błędów nakładek radiowych i wycieków.
 • Rejestracja kont użytkowników. 

Zarządzaj danymi z nakładek z jednego miejsca.

Dzięki aplikacji elias masz dostęp do danych z nakładek 24h/7.

Dzięki panelowi Elias widzisz wszystkie zainstalowane nakładki

W Panelu Elias możesz mieć wizualny wgląd do danych z nakładki w podziale na:

 • Dzień
 • Tydzień
 • Miesiąc
 • Rok

W panelu wyświetlane są również informacje o wodomierzu na którym zamontowana jest nakładka takie jak

 • Producent wodomierza
 • model
 • typ
 • numer seryjny
 • adres instalacji
 • stan początkowy

Oprócz tego w panelu mamy możliwość edycji danych profilowych między innymi :

 • Adres email
 • Imię i nazwisko
 • edytować hasło

Aplikacja Mobilna (IOS, Android)
ELIAS

Każdy użytkownik systemu posiada możliwość zainstalowania na własnym smartfonie aplikacji mobilnej, która jest bezpośrednio powiązana z systemem zdalnego odczytu. Dzięki temu możliwy jest dostęp do własnych danych zużycia wody w podziale na godziny.

Aplikacja posiada następujące funkcje:

 • Wizualizacja danych odczytu wody.
 • Ustawienie haseł dostępowych.
 • Komunikacja z administratorem.
 • Wskazanie zużycia:  godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne.
 • Wybór ustawienie jednostki metrycznej lub walutowej.
 • Wskazanie stanu początkowego
 • Wskazanie numeru fabrycznego wodomierza

Na ekranie głównym widzimy wszystkie nakładki przypisane do danego konta

 

Po wejściu w szczegóły nakładki możemy zobaczyć aktualne zużycie w podziale na wybrany okres:

 • Dzień
 • Tydzień
 • Miesiąc
 • Rok

Z tego poziomu możemy zarządzać danymi naszej nakładki takimi jak nazwa czytnika, stan początkowy lub jeśli zauważymy błąd możemy skorygować aktualny odczyt

W aplikacji mobilnej możemy ustalić własny przelicznik zużycia wody, który może w łatwy sposób zwizualizować ile pieniędzy wydajemy na wodę i co moglibyśmy za to kupić

 

 

 

 

Aplikacja pozwala również na samodzielne dodanie nakładki Walter ONE do naszego systemu

W aplikacji Elias, możemy również zarządzać podstawowymi danymi swojego konta 

Aplikacja wyśle powiadomienie o awariach związanych z działaniem nakładki jak i awarii sieci wodnej 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą aplikacją poprzez zalogowanie się do konta demonstracyjnego:

Adres: Zaloguj się

Login: [email protected]

Hasło: demo1234

Z wersji demonstracyjnej można skorzystać zarówno logując się do panelu Elias w przeglądarce internetowej, jak i korzystając z aplikacji mobilnych, przeznaczonych dla urządzeń działających na systemie Android lub iOS.

Adres

WARES sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 96/98,

81-451 Gdynia, Polska