Wares Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Wares” na podstawie Umowy o Wsparcie zawartej w dniu 10 czerwca 2019 roku z Tech-Impact Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Tech-Impact Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI sp. k. z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych i opracowanie kompletnego systemu, analizującego zużycie wody poprzez zdalny odczyt danych z liczników. System będzie niezależny od rodzaju posiadanego licznika wody i sposobu rozliczania. System ma być także uniwersalny i działać w dowolnym układzie administrowania zasobami wodnymi na całym świecie. Z punktu widzenia użytkownika będzie podobny do konta bankowego, które na bieżąco pozwala nam zobaczyć saldo poprzez aplikacje oraz otrzymywać istotne dla nas różnego typu powiadomienia.

Planowanym efektem projektu jest opracowanie MVP systemu Wares.

Wartość projektu: 1.050.000,00 PLN.

Wysokość dofinansowania projektu z UE:: 840.000,00 PLN.