Zdalny odczyt wodomierzy.

To kompletne rozwiązanie pozwalające zbierać dane generowane przez wodomierz.

System składa się z nakładki radiowej oraz aplikacji
internetowej.

Dane z wodomierza.

Użytkownik po zalogowaniu do aplikacji uzyskuje dostęp do wszystkich danych generowanych przez wodomierz. Odczyt jest realizowany co godzinę. Dzięki temu można obserwować bieżące i historyczne zużycie wody. Dane te można przenieść bezpośrednio do systemów rozliczeniowych.

Nakładka internetowa Walter 3.

To urządzenie, dzięki któremu można zbierać dane z wodomierza i bezpośrednio wysyłać je do Internetu. Walter 3 monitoruje przepływ wody w wodomierzu. Co godzinę zapisuje wielkość przepływu, a w trybie ciągłym obserwuje zachowanie przepływu. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie wycieków wody.

Odczyt co godzinę. Co 60 minut Walter 3 zapisuje ilość
wody, którą wskazuje wodomierz. Dane są pobierane z
dokładnością do 10 litrów.


On line. Walter 3 jest połączony z internetem przy pomocy modemu wyposażonego w kartę SIM. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie danych w czasie rzeczywistym.

Bateria 12 lat. Zastosowane ogniwo oraz sposób
korzystania z energii pozwala urządzeniu Walter 3
prawidłowo funkcjonować przez okres 12 lat.


IP 68. Klasa szczelności pozwala na bezpieczne zanurzenie nakładki Walter 3 razem z wodomierzem na głębokość ponad 1m.


wykrywanie-magnesu.svg

Wykrywanie magnesu. Walter 3 jest wyposażony w zespół sensorów magnetycznych. Wszelkie próby przyłożenia silnego magnesu do wodomierza są rejestrowane.


Wykrywanie kierunku przepływu. Nakładka pozwala na zarejestrowanie kierunku przepływu wody przez
wodomierz.


Wykrywanie wycieków. Walter 3 pozwala na ustawienie
parametru czasu i wielkości przepływu. Pozwala to na wykrycie rodzaju przepływu wody, który nie powinien mieć miejsca.

Aplikacja internetowa - Elias.

Jest to strona internetowa, która umożliwia zarządzanie danymi pochodzącymi z wodomierzy. Pozwala ona na sumowanie przepływu w poszczególnych jednostkach czasu takich jak dni, tygodnie, miesiące. Aplikacja zawiera funkcjonalności konieczne do opisania położenia wodomierza, jego parametrów oraz danych technicznych. W aplikacji można znaleźć zdjęcie wodomierza oraz jego dane geolokalizacyjne.