Zdalny odczyt gazomierzy.

To kompletne rozwiązanie pozwalające zbierać dane generowane przez gazomierz.
System składa się z modułu optycznego oraz aplikacji
internetowej.

Walter G2 - moduł optyczny.

Innowacyjna nakładka na gazomierz miechowy. Do odczytu wykorzystuje ona sensor pozwalający rozpoznać kształt cyfr prezentowanych na liczydle. 

Urządzenie posiada również klasyczny detektor impulsów magnetycznych generowanych przez liczydło.

Odczyt co godzinę. Co 60 minut Walter G2 zapisuje ilość
gazu, którą wskazuje gazomierz. Dane są pobierane z
dokładnością do pełnych metrów sześciennych.

Bateria 12 lat. Zastosowane ogniwo oraz sposób
korzystania z energii pozwala urządzeniu Walter G2
prawidłowo funkcjonować przez okres 12 lat.


On line. Walter G2 jest połączony z internetem przy pomocy modemu wyposażonego w kartę SIM. Dzięki temu możliwe jest przesyłanie danych w czasie rzeczywistym.

Wykrywanie magnesu. Walter G2 jest wyposażony w zespół sensorów magnetycznych. Wszelkie próby przyłożenia silnego magnesu do gazomierza są rejestrowane.


wykrywanie-magnesu.svg

Wykrywanie metanu. Walter G2 może być wyposażony w zespół sensorów wykrywających poziom stężenia metanu. Urządzenie może przesyłać alarmy aktywowane przy określonym poziomie stężenia gazu.

Aplikacja internetowa - Elias.

Jest to strona internetowa, która umożliwia zarządzanie danymi pochodzącymi z gazomierzy. Pozwala ona na sumowanie przepływu w poszczególnych jednostkach czasu takich jak dni, tygodnie, miesiące. Aplikacja zawiera funkcjonalności konieczne do opisania położenia gazomierza, jego parametrów oraz danych technicznych. W aplikacji można znaleźć zdjęcie gazomierza oraz jego dane geolokalizacyjne.