Celem projektu jest wprowadzenie na rynek singapurski, przy pomocy Zagranicznego Biura Handlowego, innowacyjnego produktu jakim jest Walter E- urządzenia zdolnego do zbierania i przetwarzania danych pobieranych z czytników optycznych wodomierzy. System urządzenia ma być oparty o nowości technologiczne takie jak: transmisja danych przy pomocy NBIOT, sztuczne sieci neuronowe, kamery z matrycami niskiego poboru energii. Projekt ma się wpisywać w trend tworzenia urządzeń IOT o niskim poborze energii.

Wares Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie na realizację projektu o nr POIR.03.03.01-00- 0001/17, współfinansowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Planowane efektem projektu jest popularyzacja polskiego systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Popularyzacja ta polega na wdrażaniu czytników wodomierzy wśród dostawców i odbiorców wody. Rozwiazanie, które oferujemy jest zgodne z rosnącymi potrzebami dostawców i odbiorców wody w Singapurze. Wdrożenie demonstracyjne jest też doskonale widoczne dla krajów APAC, które często wzorują się na Singapurze.

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 zł

Wartość projektu: 200 000,00 zł